NFZ nie będzie ścigał osób, które skorzystały bezpłatnie z wizyty u lekarza rodzinnego, choć nie miały do tego prawa. Resort zapowiada kolejne zmiany
Przyjęta przez Sejm 4 listopada 2016 r. nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została już podpisana przez prezydenta. Zacznie obowiązywać za 14 dni.
O takie zmiany od dawna zabiegali m.in. sami lekarze rodzinni. – Osoba chora powinna mieć dostęp do opieki niezależnie od tego, czy jest zgłoszona do ubezpieczenia – uważa Jacek Krajewski, szef Porozumienia Zielonogórskiego. Gdy kierowanie resortem zdrowia objął jeden z medyków rodzinnych Konstanty Radziwiłł, przyznanie prawa do bezpłatnego leczenia postawił sobie za priorytet. Wpisuje się też ono w zmianach ogłoszonych przez PiS pod hasłem „Narodowa Służba Zdrowia”. Choć ze względów finansowych skończyło się skromnie, bo tylko na dostępie do lekarzy, pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej – najtańszym elemencie systemu. Bez finansowych konsekwencji będzie też można korzystać z nocnej i świątecznej opieki medycznej. I na tym koniec.