Podczas dni świątecznych i weekendów pacjenci mogą w razie potrzeby skorzystać z pomocy medycznej opłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w trzech różnych formach: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć oraz pogotowia ratunkowego. Przy mniej poważnych problemach najlepszym rozwiązaniem jest pierwsza z nich. Często też wiąże się z o wiele krótszym oczekiwaniem na przyjęcie.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna funkcjonuje od godziny 18 do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia można się zgłosić do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie jest najbliżej. Zgłaszających się do placówek świadczących pomoc nocą i w święta – niezależnie, czy jest to poradnia, czy np. szpitalna izba przyjęć – nie obowiązuje rejonizacja. Chory może wybrać dowolną dyżurującą placówkę, bez względu na to, gdzie mieszka i do którego lekarza rodzinnego jest zapisany.
Pomoc przez telefon