W 2017 r. z turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych skorzystało 32,0 mln turystów, którym udzielono 83,9 mln noclegów - wynika z danych GUS. W porównaniu do 2016 r. był to wzrost odpowiednio o 6,2 i 5,7 proc.

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2017 r. wyniósł 39,3 proc., a stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych – 48,9 proc.

W lipcu 2017 r. GUS zbadał 10 tys. 681 turystycznych obiektów noclegowych wśród nich 4 tys. 64 były obiektami hotelowymi, a resztę stanowiły pozostałe obiekty.

Najliczniejszą grupę wśród obiektów hotelowych stanowiły hotele - było ich 2 tys. 540, tj. o 3,1 proc. więcej niż w 2016 r. (2 tys. 463).

Drugą grupą - jak wynika z danych GUS - pod względem wielkości zasobów, były inne obiekty hotelowe, czyli hotele, motele, pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty świadczące usługi hotelowe – m.in. domy gościnne i zajazdy. Na koniec lipca 2017 r. było 1 tys. 30 takich obiektów, czyli o 2,5 proc. więcej niż w 2016 r.

Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne i kwatery prywatne.

W 2017 roku w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych zatrzymało się 32,0 mln turystów. To o 1,9 mln więcej niż w 2016 r.

Spośród korzystających z obiektów hotelowych najwięcej osób – 20,9 mln zatrzymało się w hotelach (o 1,3 mln więcej niż w 2016 r.). Natomiast w pozostałych obiektach najwięcej osób skorzystało z obiektów typowo wakacyjnych, takich jak ośrodki wczasowe – 1,7 mln (1,6 mln w 2016 r.) i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe – 1,1 mln (1,1 mln w 2016 r.). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zakłady uzdrowiskowe – 0,8 mln turystów (0,8 mln w 2016 r.).

W turystycznych obiektach noclegowych w 2017 r. udzielono 83,9 mln noclegów, (o 5,7 proc. więcej niż w 2016 r. – 79,4 mln), w tym turystom zagranicznym – 16,7 mln (o 7,2 proc. więcej niż w roku poprzednim – 15,6 mln). Turyści zagraniczni jako miejsce swojego zakwaterowania najczęściej wybierali hotele – 12,1 mln noclegów (o 4,2 proc. więcej niż 2016 r. – 11,6 mln).

Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym we wszystkim turystycznych obiektach noclegowych w całym 2017 r. wzrósł do 19,9 proc. w porównaniu do 2016 r. (o 3 pkt proc.).

Z danych GUS wynika, że w 2017 r. najwięcej noclegów udzielono w województwach: zachodniopomorskim (14,1 mln) oraz małopolskim (13,2 mln).

W 2017 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych łącznie we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 39,3 proc. Najlepsze wyniki, podobnie jak rok wcześniej, odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 77,5 proc.

Od stycznia do końca grudnia 2017 roku w obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) wynajęto 28,1 mln pokoi (o 5,4 proc. więcej niż w 2016 r.), z czego 8,5 mln, tj. 30,2 proc. turystom zagranicznym (o 4,2 proc. więcej niż w 2016 r.).

Najwięcej, bo aż 24,2 mln pokoi wynajęto w hotelach (o 5,1 proc. więcej niż w 2016 r.), w tym 7,7 mln turystom zagranicznym (o 3,2 proc. więcej niż w 2016 r.).

Wykorzystanie pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w ciągu całego 2017 r. wyniosło 48,9 proc. (47,6 proc. w 2016 r.). Największy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych zanotowano w sierpniu – 59,3 proc., a najniższy w styczniu 37,3 proc.