Czy na stacji benzynowej można dostać mandat? Okazuje się, że jak najbardziej. I nie jest to wcale takie rzadkie zjawisko. Sytuacji, w których kierowcy mogą dostać karę pieniężną za określone zachowania na stacji benzynowej jest wiele. Poniżej omawiamy najważniejsze z nich.

Mandaty nie są jedynie domeną wykroczeń na drodze czy niewłaściwego parkowania. Stacje benzynowe to również miejsca, gdzie drobne niedopatrzenia mogą zakończyć się mandatem. Nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności, a przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stacji może uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Poniżej omawiamy sytuacje, w jakich kierowcy mogą "zarobić" mandat.

Palenie papierosów

Zakaz palenia papierosów na stacji benzynowej wynika nie tylko z troski o bezpieczeństwo, ale także z przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Osoba łamiąca ten zakaz może zostać ukarana grzywną do 500 zł. Ograniczenie to dotyczy zarówno papierosów tradycyjnych, jak i elektronicznych.

Tankowanie przy włączonym silniku

Tankowanie pojazdu przy włączonym silniku to działanie nie tylko niebezpieczne, ale także karalne. Zgodnie z przepisami, za postój z włączonym silnikiem powyżej minuty grozi mandat w wysokości 100 zł, a jeśli spowoduje to nadmierną emisję spalin lub hałasu, kara wzrasta do 300 zł. W 2019 r. nałożono ponad 500 mandatów za tankowanie na pracującym silniku.

Używanie telefonów komórkowych

Korzystanie z telefonu komórkowego, smartfona i innego urządzenia elektronicznego podczas tankowania pojazdu może być niebezpieczne i grozić wybuchem. Wszystko przez ładunek elektrostatyczny, który przeniesiony z telefonu na dystrybutor może spowodować zapłon. Pomimo tego, że widok kierowców z telefonami przy uchu koło dystrybutora jest częsty, należy pamiętać, że jest to zabronione i stwarza zagrożenie.

Tankowanie na zapas - tylko do specjalnych kanistrów

Paliwo można tankować jedynie do szczelnych kanistrów, które są specjalnie przeznaczone do przewożenia paliwa, a nie do zwykłych butelek czy baniaków. W przypadku naruszenia tego przepisu grozi kara za łamanie zasad przewozu towarów niebezpiecznych. Obsługa stacji może również odmówić tankowania klientowi, a kierowca musi liczyć się z mandatem nawet do 3 tys. zł.

Ograniczona pojemność zapasów

Maksymalna pojemność pojedynczego kanistra na paliwo wynosi 60 litrów, a rolnik jednorazowo może przewozić nie więcej niż 240 litrów. Przekroczenie tej normy grozi karą do 2 tys. zł. Należy więc pamiętać o ograniczeniach dotyczących ilości paliwa, które można przewozić.

Zanieczyszczanie terenu

Porzucanie śmieci, np. opakowań po produktach spożywczych czy odpadków, na terenie stacji benzynowej może skutkować nałożeniem mandatu. Zanieczyszczanie terenu nie tylko pogarsza estetykę stacji, ale także może stanowić zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza w przypadku substancji ropopochodnych.

Nieprzestrzeganie oznakowań

Nieprawidłowe parkowanie, zablokowanie przejść czy miejsc dla osób niepełnosprawnych, a także zignorowanie innych oznakowań na stacji benzynowej, takich jak znaki informacyjne czy zakazy, może skutkować nałożeniem mandatu. Przestrzeganie oznakowań ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu na terenie stacji.

Zachowanie agresywne lub nieodpowiednie

Agresywne zachowanie wobec personelu stacji benzynowej, wyzywanie, niszczenie mienia lub zachowania uznawane za nieodpowiednie (np. prowadzenie pojazdu na zbyt wysokich obrotach, tworzenie hałasu czy zakłócanie porządku publicznego) mogą skutkować nałożeniem mandatu oraz wezwaniem służb porządkowych.

Kradzież paliwa

Kradzież paliwa, którego wartość nie przekracza 800 złotych jest wykroczeniem i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Kradzież paliwa o wartości przekraczającej 800 złotych traktowana jest jak przestępstwo i grozi za nie kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.