Samochody pijanych kierowców pójdą na licytację. W niektórych przypadkach obowiązkowo, w innych - nieobligatoryjnie. Już 14 marca wejdą w życie przepisy, które zaostrzają kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Wśród nich znajduje się przepadek pojazdu, który następnie będzie mógł trafić na licytację. Za ile będzie można kupić auta pijanych kierowców?

Nowe przepisy zaostrzające kary za jazdę pod wpływem alkoholu wejdą w życie lada moment - 14 marca 2024 roku. Ich celem jest odstraszanie kierowców od jazdy w stanie nietrzeźwości. Przepadek pojazdu, który będzie obligatoryjny w wielu przypadkach, może być dla kierujących poważnym wydatkiem.

Przepadek auta pijanego kierowcy. Kto obligatoryjnie straci samochód?

Zgodnie z nowymi przepisami, przepadek pojazdu będzie obligatoryjny w następujących przypadkach:

  • gdy kierujący ma w organizmie powyżej 1,5 promila alkoholu;
  • gdy kierujący spowodował wypadek drogowy, mając w organizmie powyżej 1 promila alkoholu;
  • gdy kierujący po raz kolejny w ciągu 24 miesięcy kieruje pojazdem po spożyciu alkoholu (powyżej 0,5 promila)
  • gdy kierujący był trzeźwy, ale spowodował wypadek i zbiegł z miejsca wypadku.

Nietrzeźwy kierowca nie musi stracić auta

Nie każdy kierowca, który prowadzi samochód po alkoholu, obowiązkowo straci pojazd. Jeśli stężenie alkoholu w organizmie kierowcy, sprawcy wypadku, nie przekroczyło 1,0 promila, to sąd może, ale nie musi orzec przepadek pojazdu.

Co jeśli auto pijanego kierowcy nie należało do niego?

Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył, podlegający przepadkowi pojazd, sąd będzie orzekać przepadek równowartości pojazdu.

W jaki sposób będzie wyliczana wartość auta?

Za równowartość pojazdu uznawać się będzie:

jeśli kierowca nie miał polisy, wówczas wylicza się średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

Przepadek auta pijanego kierowcy. Jak wygląda procedura?

Po zatrzymaniu pojazdu przez policję, samochód jest przewożony na parking depozytowy. Tam pozostaje do czasu uprawomocnienia się wyroku o przepadku. Po uprawomocnieniu się wyroku pojazd zostaje przejęty przez Skarb Państwa.

Koszt holowania i parkingu

Koszt przechowywania pojazdu do czasu uprawomocnienia się wyroku o przepadku poniesie Skarb Państwa. Po uprawomocnieniu się wyroku koszty te zostaną jednak obciążone kierującym, który stracił pojazd.

Przepadek auta pijanego kierowcy. Koszt OC

Każde ubezpieczenie OC wygasa w przypadku przepadku pojazdu. Oznacza to, że kierujący, który straci pojazd za jazdę pod wpływem alkoholu, będzie musiał wykupić nowe ubezpieczenie OC.

Licytacja auta pijanego kierowcy. Jaka cena?

Zarekwirowane pojazdy trafią na licytacje komornicze. Ich tryb reguluje Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z przepisami wykonawczym.

  • Cena wywoławcza na pierwszej licytacji będzie wynosić 75 proc. wartości pojazdu ustalonej przez rzeczoznawcę.
  • Jeśli w pierwszej licytacji nie znajdzie się nabywca, cena wywoławcza na drugiej licytacji spadnie do 50 proc. wartości pojazdu.

Licytacja zarekwirowanego samochodu. Kto może w niej startować?

W licytacji mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które nie są zadłużone wobec Skarbu Państwa. W przypadku osób fizycznych wymagane jest również posiadanie obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych.

Czy można odzyskać pojazd po przepadku?

Kierujący, który stracił pojazd w wyniku przepadku, może wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie wyroku. Wniosek taki może zostać złożony w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się wyroku.

Przepadek pojazdu pijanego kierowcy. Plusy i minusy

Nowe przepisy spotkały się z mieszanym odbiorem społecznym. Wiele osób uważa, że są one niezbędne, aby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców. Z drugiej strony, niektórzy krytycy nowych przepisów uważają, że są one zbyt surowe. Twierdzą, że mogą one doprowadzić do sytuacji, w której kierujący, który popełnił błąd, zostanie pozbawiony środków do życia. Podkreślają też, że w nowych przepisach jest wiele nieścisłości i absurdów.