Przy czym opłata ta nie będzie pobierana w odniesieniu do pojazdów, którym termin badania okresowego upłynął w okresie czasowego wycofania z ruchu – to jedna ze zmian w prawie o ruchu drogowym wprowadzająca reformę nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów (SKP). Wczoraj zatwierdził ją rząd.
Będące obecnie pod nadzorem starostów stacje kontroli pojazdów będą nadzorowane przez aż trzy instytucje. Starostwa będą sprawowały kontrolę nad przedsiębiorcami prowadzącymi SKP, Transportowy Dozór Techniczny zajmie się nadzorem nad diagnostami, a w gestii Instytutu Transportu Samochodowego będzie egzaminowanie diagnostów.