Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że momentem uiszczenia opłaty elektronicznej nie jest czas zaksięgowania środków na koncie w systemie viaTOLL, tylko na rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli nie wiadomo, kiedy pieniądze pojawiły się na rachunku GDDKiA, wówczas decyduje data wykonania przelewu. W sytuacji, gdy przelew został wykonany przed nałożeniem kary na użytkownika systemu viaTOLL, opłatę traktuje się jako wniesioną, a kary należy anulować.

Więcej o orzeczeniu WSA w Warszawie w sprawie systemu viaTOLL będzie można przeczytać we wtorkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.