Przychody z systemu viaTOLL przekroczyły – od uruchomienia w lipcu 2011 r. – 2,5 mld zł. Dotychczasowe koszty instalacji systemu wyniosły ok. 1 mld zł. Rekordowy pod względem wpływów był październik 2013 r., kiedy z urządzeń pokładowych viaBOX w ciężarówkach i autobusach wpłynęło na konta Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prawie 96 mln zł (łącznie z opłatami pobieranymi przez Kapscha na bramkach dla aut osobowych na odcinkach autostradach zarządzanych przez GDDKiA było to ponad 113 mln zł).

Jak wyliczyła wiceszefowa GDDKiA Magdalena Jaworska, tegoroczne przychody z ViaTOLL powinny osiągnąć 1,7 mld zł. – Wpływy w całości trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego i będą przeznaczane na inwestycje w rozbudowę i modernizację dróg – deklaruje Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.
Jeszcze trzy lata temu viaTOLL obejmował ponad 1,5 tys. km dróg. Dziś to już ponad 2,6 tys. km. W sumie w 2013 r. sieć płatnych odcinków urosła o ponad 700 km.
Jak podaje GDDKiA, w tym roku planowane jest rozszerzenie sieci dróg płatnych dla ciężarówek o ok. 250 km dróg. Wstępny termin tej operacji to październik.
Z kolei w październiku ub.r. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że urządzenia viaTOLL dopuszczono na podstawie sfałszowanych świadectw odbioru. Kontrolerzy wytknęli, że do wykonania części bramownic Kapsch wykorzystał materiały niespełniające norm. Jak się dowiedzieliśmy, GDDKiA uzyskał wczoraj ekspertyzę małopolskiego nadzoru budowlanego, według której te bramownice są bezpieczne dla ruchu.