LOT wypowiedział umowę Eurolotowi. Nie chce już zlecać wożenia pasażerów, woli to robić sam. Podobno taniej.
Spółki nie komentują sprawy. Od komentarzy wstrzymuje się także właściciel – resort skarbu.
– Relacje między przewoźnikami w sprawie współpracy operacyjnej mają charakter handlowy, dlatego też MSP nie uczestniczy w tych rozmowach. Oczekujemy jednak, że ostatecznie przyjęte rozwiązanie będzie optymalne zarówno pod względem wykorzystania synergii gospodarczych, jak i zwiększania konkurencyjności obydwu podmiotów – twierdzi Magdalena Kobos, dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Skarbu Państwa.