Segment przemysłu lotniczego, w którym działają Polskie Linie Lotnicze LOT należy zintegrować, aby umożliwić spółce prowadzenie działalności w trudnym otoczeniu rynkowym i uniknąć konieczności udzielania wsparcia finansowego temu przewoźnikowi w przyszłości, wynika z wypowiedzi ministra skarbu, Włodzimierza Karpińskiego.

„Ja uważam, że trzeba zintegrować ten segment przemysłu lotniczego tak, żeby był konkurencyjny w tym bardzo chimerycznym i trudnym rynku" – powiedział Karpiński dziennikarzom.

Zapytany, czy ta konsolidacja mieści się w ramach pomocy państwa dla spółki odpowiedział twierdząco.

Minister podkreślił, że plan naprawczy realizowany obecnie przez PLL LOT ma doprowadzić do rentowności spółki, co powinno przyspieszyć proces znalezienia inwestora strategicznego.

„Na dziś jest bardzo rzetelnie realizowany plan restrukturyzacyjny i spółka ma 60 mln zł poniżej założonej straty. To pokazuje, że działalność operacyjna firmy uwiarygadnia sposób zarządzania nią. Myślimy o różnych wariantach, które by spowodowały, że w przyszłości nie będziemy mieli tak drastycznych problemów jeśli chodzi o pomoc publiczną dla tego segmentu" – powiedział Karpiński.

W czerwcu MSP warunkowo zatwierdziło plan restrukturyzacji PLL LOT, podkreślając warunek konieczności dalszej poprawy efektów inicjatyw naprawczych. LOT w planie restrukturyzacji zapisał, że oczekuje dodatkowej pomocy publicznej do kwoty 381 mln zł.

Na początku września „Puls Biznesu" poinformował, że MSP planuje utworzenie Polskiego Holdingu Lotniczego z udziałem PLL Lot. Według gazety, do holdingu kontrolowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa weszłyby pakiety akcji PLL LOT (93%) oraz po 100% LS Airport Services, LOT AMS, operatora Lotniska Chopina, który zostałby wydzielony z PPL oraz - opcjonalnie - Eurolot.

Grupa ta byłaby właścicielem infrastruktury wartej 2 mld zł. Operator wydzielony z PPL byłby osobnym podmiotem, który można by sprywatyzować, podobnie jak akcje każdej z pozostałych spółek holdingu. Mniejszościowy pakiet PHL mógłby trafić do inwestorów giełdowych w ramach programu Akcjonariatu Obywatelskiego, podał również "PB".