Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Dotyczy on wdrożenia tzw. filara technicznego IV Pakietu Kolejowego - podało Centrum Informacyjne Rządu w piątek w komunikacie.

"Przyjęliśmy rozwiązania wprowadzające do prawa krajowego przepisy unijne, które wdrażają tzw. filar techniczny IV Pakietu Kolejowego, w zakresie działalności jednostek notyfikowanych działających na podstawie dyrektywy unijnej w sprawie interoperacyjności systemu kolei" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.

"Dzięki nowym regulacjom zostanie zapewniona ciągłość działania jednostek notyfikowanych, które uczestniczą w procedurze dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych i elementów infrastruktury kolejowej" - dodano.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z maja tego roku umożliwiła wydłużenie terminu wejścia w życie technicznej części czwartego pakietu kolejowego do 31 października tego roku. Wcześniej terminem obowiązującym był, w przypadku Polski, 16 czerwca tego roku.

Jak informował wcześniej Urząd Transportu Kolejowego (UTK), na przesunięcie daty na 31 października 2020 r. zdecydowały się poza Polską: Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania. Pięć krajów nie skorzystało z możliwości przedłużania terminu. Dziesięć państw zdecydowało się na implementację technicznej części czwartego pakietu kolejowego już w ubiegłym roku - od 16 czerwca 2019 r.

Według UTK zmiana ostatecznego terminu wdrożenia technicznego filaru czwartego pakietu kolejowego z 16 czerwca 2020 r. na 31 października 2020 r. w praktyce oznacza, że do tej daty możliwe jest wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych na dotychczasowych zasadach.

Nowa data dotyczy także m.in. doposażenia pojazdu kolejowego w urządzenia radiowej łączności głosowej GSM-R. Wobec nowego terminu wdrożenia czwartego pakietu kolejowego modyfikacja ta wykonana przed 31 października 2020 r. nie wymaga uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, wejście w życie nowych przepisów będzie miało pozytywne skutki dla budżetu państwa.

Dodano, że w związku ze zmianą zadań prezesa UTK, będzie on pobierał opłaty m.in. za wydanie autoryzacji bezpieczeństwa, jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego, oraz certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania.

Kolejna istotna grupa opłat dotyczy wydawania przez prezesa UTK zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń przytorowych, zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu i tymczasowych zezwoleń na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci.

CIR podało, że nowelizowane przepisy będą obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)