Na finiszu kadencji Ministerstwo Infrastruktury zamierza jeszcze przeprowadzić przez Sejm projekt zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) wprowadzający wiele ułatwień w procedurze rejestracji samochodów.
Wpisany właśnie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów dokument przewiduje m.in. likwidację karty pojazdu wydawanej przy pierwszej rejestracji na terytorium RP. Po wdrożeniu systemu CEPiK 2.0 zapewniającego starostom dostęp do danych na temat każdego auta utrzymywanie książeczek jest anachronizmem.
Co więcej, resort proponuje też, aby nowy właściciel pojazdu mógł zachować stare tablice rejestracyjne kupionego przez siebie auta. Dziś jest to możliwe tylko w przypadku, gdy poprzedni właściciel miał zarejestrowany pojazd w tym samym powiecie co nabywca. Po zmianach będzie można zachować poprzednie tablice niezależnie od miejsca poprzedniej rejestracji (byleby w Polsce).
Sprawdzony sposób na prawo jazdy - ponad 2800 pytań, pełna baza na egzamin teoretyczny - płyta z testami już w poniedziałek 13 maja z Dziennikiem Gazetą Prawną
Sprawdź: https://www.gazetaprawna.pl/promocje3/prawo-jazdy-2019
Ale to nie wszystko. Zarejestrować pojazd (także czasowo) będzie można w starostwie, na terenie którego właściciel auta nie jest zameldowany, a jedynie przebywa tam przez co najmniej pół roku. Poza tym wniosek o czasową rejestrację będzie można złożyć nie tylko w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nabywcy, lecz także w starostwie, w którym pojazd jest kupowany lub odbierany. Natomiast składając wniosek o czasową rejestrację pojazdu w celu wywozu go za granicę, nie trzeba będzie składać odrębnego wniosku o wyrejestrowanie go (jednak oświadczenie o wywozie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej).
Zawsze sprawdzaj promile zanim wsiądziesz za kółko. Skorzystaj z naszego
prostego narzędzia >>>
W projekcie przewidziano również, że podmioty stosujące profesjonalną rejestrację pojazdów nie będą musiały rejestrować sprowadzonego do Polski w celu sprzedaży auta, jeśli zostanie ono zbyte w terminie do 30 dni.
Mniej biurokracji będzie też towarzyszyło przerejestrowaniu auta. Na przykład przy zmianie miejsca zamieszkania czy siedziby firmy nie trzeba będzie przedkładać dowodu własności pojazdu.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów