Związany z CPK w Baranowie program budowy nowych linii kolejowych zakłada już realizację 1600 km. Priorytetem ma być trasa „igrek” ze stolicy przez Łódź do Wrocławia i Poznania.
Działająca od jesieni zeszłego roku spółka ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie ma już plan przygotowań na najbliższe miesiące. Przedstawiciele CPK przyznają jednak, że zgłaszane w ostatnich dwóch latach przez rząd zapowiedzi muszą być urealnione.
Rok temu wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild zapowiadał m.in., że przed końcem 2018 r. zostanie ogłoszony międzynarodowy konkurs na projekt lotniska, a w tym roku rozpoczną się wykupy gruntów. – Na wykupy działek jest jeszcze za wcześnie. Przedsięwzięcie musi zostać najpierw dobrze zaplanowane. W tym roku wybierzemy doradcę strategicznego, czyli zarządcę dużego portu przesiadkowego z doświadczeniem w projektowaniu, budowie i zarządzaniu takimi inwestycjami. Będziemy też uszczegóławiać lokalizację i rozpoczniemy procedury środowiskowe. W tym roku zlecimy też wykonanie planu generalnego, który określi m.in. ostateczne położenie terminala i pasów startowych – mówi Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK.