Parlament Europejski nie może się zdecydować, czy kierujący tirami to pracownicy delegowani, czy nie. Z propozycją uregulowania zasad w branży transportu drogowego wyszła Komisja Europejska. Chce ona, by osoby zatrudnione w tym sektorze po trzech dniach w miesiącu spędzonych w jednym kraju członkowskim były uznawane za pracowników delegowanych.
To oznacza, że przewoźnicy musieliby zapewnić kierowcom ciężarówek wynagrodzenie równe pensji pracownika w danym kraju.
Po długich dyskusjach komisja transportu w Parlamencie Europejskim zdecydowała, że pracy kierowców nie będzie regulować dyrektywa o pracownikach delegowanych. Zasadami delegowania objęty byłby za to kabotaż – czyli świadczenie usług transportowych przez firmę na terenie kraju, w którym nie ma swojej siedziby. Takie rozwiązanie ucieszyłoby polskich przewoźników, którzy obawiają się unijnych obostrzeń. Głosowanie w komisji transportu miało zakończyć prace w Parlamencie Europejskim, który w dalszych ruchach miał kierować się stanowiskiem wypracowanym przez komisję. Potem doszło jednak do precedensu – po raz pierwszy na wniosek socjaldemokratów Parlament Europejski odrzucił mandat komisji i zdecydował o przepracowaniu stanowiska raz jeszcze. Rozmówca w PE nie ma wątpliwości, że taki krok był wymierzony w kraje Europy Środkowej.
– Kraje zachodnie nie mogą pogodzić się z konkurencyjnością polskich firm i próbują wprowadzać administracyjne bariery – mówi. Bo zapis dotyczący trzech dni uderzyłby przede wszystkim w przewoźników, których tiry pokonują w Europie duże dystanse. Kraje środkowoeuropejskie w tym przypadku mogą liczyć na wsparcie ze strony państw peryferyjnych, takich jak Portugalia czy Irlandia.
Nie bez znaczenia dla wzruszenia wynegocjowanego mandatu był też nacisk związków zawodowych, które apelowały do europosłów o zapewnienie równych warunków zatrudnienia wszystkim kierowcom w UE. Wśród nich był także NSZZ „Solidarność”.
Wczoraj na posiedzeniu plenarnym izba odrzuciła zaproponowane po raz drugi przez komisję transportu (korzystne dla polskich firm transportowych) propozycje poprawek i zdecydowała o skierowaniu projektu ponownie do prac w komisji. Nowe ustalenia mają zostać wypracowane po wakacjach. Punktem wyjścia będzie projekt przedstawiony rok temu przez Komisję Europejską. To opóźni prace nad pakietem mobilności. Parlament Europejski będzie później niż przewidywano gotowy do przystąpienia do negocjacji z innymi instytucjami unijnymi: KE oraz Radą UE w ramach tzw. trilogu.
Europosłowie w komisji transportu przy wypracowywaniu pierwszego mandatu pokazali, że nie są zwolennikami obostrzeń w transporcie drogowym. Wyszli również z kompromisowymi rozwiązaniami także na etapie poprawek, które wczoraj w głosowaniu cała izba odrzuciła. Komisja przy drugim podejściu zaproponowała, by kierowca ciężarówki był uznany za pracownika delegowanego po spędzeniu 10 dni w miesiącu w jednym kraju. Kabotaż podlegałby dyrektywie o delegowaniu po pięciu dniach.
Ostatniego słowa nie powiedzieli również przedsiębiorcy. Związek pracodawców Business Europe powtórzył wczoraj swój apel do eurodeputowanych o zrównoważone podejście, które nie nadwyręży konkurencyjności i swobody poruszania się w ramach wspólnego rynku. Bo do tej pory debata na temat pakietu mobilności w PE była bardziej emocjonalna niż praktyczna – ocenili. A zrzeszona w Business Europe Konfederacja Lewiatan apelowała do europosłów o przyjęcie optymalnych w ich ocenie rozwiązań wynegocjowanych pierwotnie przez komisję transportu.
Kraje zachodnie nie mogą się pogodzić z naszą konkurencyjnością