Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Rejestracje nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 t wzrosły o 4,3% r/r w marcu do 3 115 sztuk, w tym rejestracje samochodów ciężarowych wzrosły o 8,9% r/r do 2 905 szt., a autobusów spadły o 34,2% do 210, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

"W marcu 2018 r. w grupie pojazdów użytkowych pow. 3,5t tempo wzrostu liczby rejestracji obniżyło się do 4,3% r/r, podczas gdy w styczniu i lutym obserwowaliśmy 26,1% i 20,3%. Można jednak podtrzymać opinię, że kontynuowana jest pozytywna tendencja. W ciągu ostatniego
miesiąca przybyło 3 115 nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t. Tak wysoki poziom zbliżony lub przekraczający 3 tys. szt. w ciągu jednego miesiąca, obserwowaliśmy w historii zaledwie cztery razy - w marcu i grudniu ub.r. (2 987 i 3 087 szt.) oraz wcześniej jedynie w grudniu 2013 r. (3 281 szt.) przed wejściem wymagań Euro VI dla samochodów ciężarowych. W ostatnim miesiącu pozytywnie wypadły zarówno samochody ciężarowe +8,9%, jak i mimo spadku (-34,2%) autobusy, które przekroczyły średniomiesięczny poziom z ub.r." - czytamy w komunikacie.

Od początku roku przybyły 7 783 nowe pojazdy i jest to więcej o 14,6% niż w tym samym czasie ub.r., w tym w grupie ciężarówek wzrost wyniósł 14,7% (do 7 156 szt.), a w autobusach 14,2% (do 627 szt.).

"W grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. w marcu br. zarejestrowano 2 905 szt. Było to więcej niż rok wcześniej (+8,9%; +237 szt.) i więcej niż miesiąc wcześniej (+21,8%; +519 szt.). Ostatni miesiąc to już dziewiąty z rzędu ze wzrostem. Rozwojowi rynku w grupie samochodów ciężarowych sprzyja nie tylko ogólnie dobra koniunktura w gospodarce, ale też dobre wyniki w transporcie i gospodarce magazynowej. Według informacji GUS, przewieziono w dwóch pierwszych miesiącach br. zarobkowym transportem samochodowym 41,6 mln ton ładunków tj. 14,8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem (ostatnie dane). Wzrost był nieco bardziej dynamiczny niż przeciętnie w całym ub. r. (kiedy przewieziono 245,3 mln t ładunków , tj. o 11,9% niż w 2016r.). Potencjał przewozowy do końca lutego br. zwiększył się o 7% podczas gdy w całym ub. r. o 11,9%" - czytamy także.

W marcu 2018 r. w grupie autobusów liczba rejestracji wyniosła 210 szt. i zmniejszyła się o 34,2% w porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r.

"W porównaniu do lutego 2018r. liczba autobusów zmniejszyła się o 8,3%. Ostatni miesiąc chociaż nie był rekordowy w porównaniu do wyników z analogicznego miesiąca ubiegłych lat, to przekroczył zdecydowanie średniomiesięczny poziom (191 szt.) z ub.r. W grupie pojazdów najcięższych od 16t. znalazło się 127 szt. (-36,2%) Chociaż w ostatnim miesiącu obserwowaliśmy spadki w porównaniu do lutego, to osiągnięto rezultat był wyższy niż w styczniu br. Razem w pierwszym kwartale na drogi wyjechało 627 nowych autobusów, tj. więcej o 14,2% niż w takim samym czasie ub.r. W grupie pojazdów najcięższych od 16t. przybyło 366 szt. podczas gdy rok wcześniej 279 szt. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki Mercedes-Benz (148 szt.) następnie Solaris (86 szt.) oraz MAN (32 szt.) W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma Mercedes-Benz, który wydał od początku roku 327 autobusów (+16,0%). Drugi jest Solaris po rejestracji 93 szt. (+13,4%). Za nim Ford z rezultatem 46 rejestracji (-16,4%)" - czytamy także.

Wśród firm polskich zabudowujących (łącznie dla różnych rodzajów podwozi) od początku roku pierwszy jest Mercus - 69 szt., następnie Auto Cuby - 19 szt. i Bus Factory 15szt. a za nim Acbus - 11 szt.