Zanik sygnału sieci telefonii komórkowej, występujące zakłócenia lub słaba jakość połączenia mogą być efektem nielegalnego stosowania wzmacniaczy sygnału GSM, zwanych także repeaterami. Podejrzenia co do działania w okolicy tego typu urządzeń powinniśmy jak najszybciej zgłosić do operatora lub właściwej delegatury UKE.

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.) używanie urządzenia radiowego wymaga posiadania pozwolenia radiowego. Dla zakresów częstotliwości wykorzystywanych przez telefonię komórkową GSM i UMTS pozwolenia radiowe posiadają operatorzy sieci komórkowych.

Wszystkie informacje dotyczące zasięgów i jakości połączeń realizowanych w sieciach komórkowych operatorów należy zgłaszać do właściwego operatora. Operator po weryfikacji zgłoszenia przesyła tę informację do UKE.

- Wszelkie zakłócenia sygnałów radiowych występujące w sieciach komórkowych zgłaszane są do Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez operatorów. Przyczyną zakłóceń mogą być sygnały generowane przez tzw. wzmacniacze GSM, wzbudzające się wzmacniacze anten siatkowych wykorzystywanych do odbioru NTC oraz inne urządzenia powodujące zakłócenia w działaniu stacji bazowych (BTS) operatorów – informuje rzecznik prasowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Artur Koziołek.

W przypadku stwierdzenia zakłóceń przez abonenta sieci komórkowej może on zgłosić ten fakt pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie także do właściwej terytorialnie delegatury UKE. Zalecane jest również jednak powiadomienie o występujących zakłóceniach operatora sieci komórkowej.

- Po otrzymaniu zgłoszenia o zakłóceniach, w potencjalne miejsce ich występowania, udają się pracownicy UKE, wyposażeni w odpowiedni sprzęt kontrolno-pomiarowy. Po wykryciu źródła zakłóceń, urządzenie powodujące zakłócenia zostaje wyłączone, natomiast właściciel urządzenia otrzymuje informacje o zakazie jego użytkowania do czasu wykonania jego naprawy lub wymiany na sprzęt działający poprawnie – dodaje Artur Koziołek.

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpływa rocznie kilkaset zgłoszeń dotyczących zakłócania sygnałów radiowych emitowanych przez stacje bazowe operatora. 99 procent zgłoszeń wpływa od operatorów sieci komórkowych.