Operator nie ma prawa różnicować terminów na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, podpisanej przez nowego abonenta oraz na aneks, czyli w celu przedłużenia usługi na kolejne lata. Zgodnie z prawem, każdemu konsumentowi przysługuje na to 14 dni, a przedsiębiorcy – 10.

Terminy na odstąpienie od umowy są określone przepisami prawa, a przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do ich przestrzegania. Różnica w terminach na odstąpienie od umowy również wynika z przepisów prawa i nie jest związana z „nową umową” lub „aneksem”, tylko z tym czy stroną umowy jest konsument, czy też abonent nie będący konsumentem.

W przypadku umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje konsumentowi prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu 14 dni.