Przychody Orange Polska z usług telefonii stacjonarnej spadły o 8,1% r/r do 6.057 mln zł w 2013 r., podał operator.

Przychody z samego dostępu wąskopasmowego spadły o 16,4% r/r do 2.297 mln zł, zaś z dostępu wąskopasmowego, TV i VoIP wzrosły o 6,4% do 1.687 mln zł.

"Przychody z tytułu stacjonarnych usług wąskopasmowych spadły o 450 mln zł, głównie ze względu na migrację klientów z sieci stacjonarnej do komórkowej; przychody z usług dostępu szerokopasmowego, TV i VoIP wzrosły o 101 mln zł" - czytamy w raporcie.

Detaliczne ARPU (przychody na użytkownika) z usług głosowych telefonii stacjonarnej spadły o 4,3% do 44,0 zł, natomiast ARPU z usług dostępu szerokopasmowego, telewizji i VoIP wzrosły o 7,3% do 60,3 zł.

Liczba stacjonarnych łączy głosowych (rynek detaliczny: PSTN i VoIP) spadła w ub.r. o 6,8% r/r do 4.759 tys.

"Usługi stacjonarne korzystały głównie na strategii łączenia produktów i konwergencji. Utrata netto klientów telefonii stacjonarnej została ograniczona w 2013 r. do 345 tys. wobec -590 tys. w 2012 r. Ponadto, utrzymujący się wysoki wzrost liczby klientów oferty 3P (+42% rok-do-roku) wspierał wzrost ARPU z usług dostępu do internetu, TV i VoIP" - czytamy dalej.

Liczba klientów 3P (Internet, TV i VoIP) wzrosła o 41,5% r/r do 351 tys., zaś liczba stacjonarnych dostępów szerokopasmowych (rynek detaliczny) spadła o 1,9% do 2.301 tys. Jednocześnie liczba klientów usług Tv zwiększyła się w ub.r. o 0,1% do 707 tys.

Liczba klientów Orange Open (telefonia stacjonarna i komórkowa) wyniosła 286 tys. na koniec 2013 r. wobec 33 tys. rok wcześniej, podano także.

Według Orange Polska, na koniec grudnia 2013 r. penetracja telefonią stacjonarnąw Polsce wynosiła 23,0% wśród ogółu ludności wobec 23,8% na koniec grudnia 2012 r.

"Główną przyczyną spadku była rosnąca popularność usług mobilnych, co wpływa na migrację klientów i ruchu z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych. W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach, w których rozwój telefonii komórkowej rozpoczął się przy niskiej penetracji telefonii stacjonarnej, telefonia komórkowa jest w dużej mierze usługą substytucyjną wobec telefonii stacjonarnej" - tłumaczy operator.

Trend spadkowy dotyczył w 2013 r. także linii oferowanych w ramach regulowanych usług hurtowych (WLR i LLU). Zgodnie z szacunkami Grupy całkowita liczba linii stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu w Polsce na koniec roku 2013 r. była wyższa o 1,8% r/r wobec wzrostu o 3,6% w 2012 r. "W znacznym stopniu jest to wynik popularyzacji mobilnego dostępu do Internetu, który z racji na niską cenę, wydaje się mieć charakter substytucyjny względem internetu stacjonarnego. Poziom penetracji stacjonarnym dostępem szerokopasmowym w populacji Polski na koniec roku 2013 r. wyniósł 18,8% wobec 18,5% rok wcześniej" - napisał także Orange Polska.

Według wewnętrznych szacunków Orange Polska, Grupa miała 53,8% udziału w rynku usług głosowych telefonii stacjonarnej dla klientów detalicznych na koniec 2013 r. (spadek o 1,8 pkt proc. r/r).