Orange Polska liczy, że w ramach programu odejść dobrowolnych w tym roku zredukuje liczbę etatów o 1530, a ogółem w latach 2014-2015 - o 2.950, poinformował prezes Bruno Duthoit.

Po ograniczeniu kosztów operacyjnych o 4,8% w ub.r., Orange Polska zapowiada ich dalszą redukcję w tym roku.

"Będzie temu służyć automatyzacja procesów, optymalizacja zatrudnienia (w 2014 roku planujemy dobrowolne odejścia 1 530 pracowników), konsolidacja centrów telefonicznej obsługi klienta oraz rygorystyczna kontrola kosztów ogólnych i administracyjnych" - napisał Duthoit w liście do akcjonariuszy.

Podkreślił, że dotychczasowe działania na rzecz oszczędności kosztowych, takie jak program odejść dobrowolnych czy współkorzystanie z sieci mobilnych, zostały wzmocnione przez nowe inicjatywy, "w tym podpisanie nowej umowy społecznej na lata 2014-2015, która przewiduje dobrowolne odejścia dalszych 2 950 pracowników".

Orange podało w prezentacji, że plan ten obejmuje także podwyżki płac po 2,5% w tym i przyszłym roku.

Na koniec 2013 r. liczba etatów wyniosła 19.923 wobec 21.920 rok wcześniej.

W 2013 r. Orange Polska miało 294 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 855 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12.923 mln zł w porównaniu z 14.141 mln zł rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.