Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowiła przedłużyć do 8 października termin na składanie stanowisk w sprawie konsultowanego projektu dokumentacji aukcji na rezerwację częstotliwości. W załączeniu prezentujemy zestawienie zasobów częstotliwości już rozdysponowanych oraz wolnych bloków częstotliwości, które zostaną rozdysponowane w najbliższym czasie.
Reklama

21 sierpnia 2013 r. rozpoczęło się postępowanie konsultacyjne dotyczące aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz (pasmo 800 MHz) oraz z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz (pasmo 2,6 GHz), na obszarze całego kraju przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji Prezesa UKE w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Podział częstotliwości na poszczególnych operatorów w Polsce - źródło UKE / Media

Przedmiotem konsultowanej aukcji jest rezerwacja 5 bloków częstotliwości o szerokości 2x5 MHz każdy z pasma 800 MHz oraz 7 bloków częstotliwości o szerokości 2x10 MHz każdy z pasma 2,6 GHz.

Zaoferowane w przygotowywanej aukcji bloki częstotliwości mogą być wykorzystane przede wszystkim do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych w sieciach mobilnych, np. zgodnie z najnowszym standardem LTE - Long Term Evolution (określanym jako usługi czwartej generacji - 4G).

Pasmo 800 MHz, z racji swoich właściwości propagacyjnych, jest postrzegane jako jedno z najbardziej optymalnych pasm dla zapewnienia dostępności bezprzewodowych usług szerokopasmowych na dużych obszarach o niewielkiej gęstości zaludnienia.

Z kolei pasmo 2,6 GHz jest optymalne dla obszarów gęsto zamieszkałych, gdzie istnieje potrzeba zapewnienia odpowiedniej przepływności danych w celu obsłużenia dużej liczby użytkowników.

W Europie sieci oparte na standardzie LTE korzystają z częstotliwości w pasmach: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, oraz 3400 MHz i 3600 MHz. Aktualnie w Polsce ofertę komercyjną Internetu mobilnego LTE posiadają Cyfrowy Polsat i Polkomtel, natomiast dwóch kolejnych operatorów T-Mobile i P4 przygotowuje swoje sieci do uruchomienia usług komercyjnych zgodnie z przyznanymi przez Prezesa UKE w czerwcu 2013 r. rezerwacjami częstotliwości z pasma 1800 MHz.

Źródło: UKE