Polkomtel zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by przeanalizował współpracę Orange i T-Mobil e oraz działalność ich spółki Networks!
T-Mobile i Orange mogły naruszyć prawo, decydując się na współużytkowanie częstotliwości w ramach spółki NetWorks! – twierdzi Polkomtel, który 16 września skierował w tej sprawie wniosek do UOKiK.
Dowodem naruszenia ma być fragment komunikatu Telekomunikacji Polskiej będącej podmiotem dominującym wobec PTK Centertel, w którym spółka informuje, że „Strony rozbudują sieci, by zwiększyć zasięg usług 4G, a Orange Polska będzie mogła świadczyć usługi 4G, korzystając z częstotliwości 1800 MHz”. – Uważamy, że UOKiK mógł zostać wprowadzony w błąd przez Orange i T-Mobile co do faktycznego zakresu planowanej współpracy. Naszym zdaniem jest ona prawdopodobnie rozszerzana poza tę, którą obaj operatorzy zadeklarowali urzędowi, występując o zgodę na powołanie spółki Networks! – przekonuje Beata Iracka-Piskorz, dyrektor departamentu prawnego i nadzoru właścicielskiego Polkomtelu. Zdaniem Polkomtelu Orange i T-Mobile przy staraniach o zgodę UOKiK na utworzenie spółki poinformowały urząd, że będą współużytkować tylko infrastrukturę, czyli np. wykorzystywać te same maszty do zawieszenia urządzeń nadawczych.
Wyjaśnienie tych kwestii jest zdaniem Polkomtelu szczególnie istotne w świetle przygotowań do aukcji na częstotliwości 800 MHz. Operator sieci Plus uważa, że obecnie zaproponowane warunki z góry zakładają przyznanie większości częstotliwości T-Mobile i Orange. – Stawiamy publicznie pytanie: dlaczego T-Mobile i Orange, które mają 60 proc. rynku, większość ważnych częstotliwości, potężne zaplecze finansowe i rządy Francji oraz Niemiec jako swoich największych akcjonariuszy, są preferowane w tej aukcji? – czytamy w oświadczeniu Polkomtelu.
Na czym, zdaniem operatora sieci Plus, polega uprzywilejowana pozycja T-Mobile i Orange? Chodzi o to, że spółki w każdym przetargu na rezerwację częstotliwości oceniane są oddzielnie, mimo że działają wspólnie, zaś spółki należące do Zygmunta Solorza-Żaka – właściciela Polkomtelu – są traktowane jako jedna grupa kapitałowa. Mogą się zatem starać o zakup 20 z oferowanych w aukcji 25 MHz z zakresu 800 MHz. Polkomtelowi wolno kupić tylko 5 MHz.
– Orange i T-Mobile nie są i nie będą grupą kapitałową. Współpraca przy udostępnianiu sygnału radiowego daje oszczędności, ale na rynku detalicznym i hurtowym pozostajemy bezwzględnymi konkurentami – skomentował zarzuty Polkomtelu Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange.