Zarząd Telekomunikacji Polskiej (TPSA) zatwierdził plan połączenia TP S.A z zależnymi od niej w 100% Polską Telefonią Komórkową - Centertel (operator sieci Orange) oraz z Orange Polska (spółka nie prowadzi działalności operacyjnej), podała TPSA w komunikacie. Po przejęciu, TPSA będzie działać pod firmą Orange Polska S.A.

"Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku PTK Centertel Sp. z o.o. oraz Orange Polska na TP S.A. (łączenie przez przejęcie). Planowane połączenie jest jednym z elementów realizacji średniookresowego planu działań Grupy" - głosi komunikat.

Połączenie to ma przyczynić się m.in. do uzyskania oszczędności kosztowych poprzez wzrost efektywności operacyjnej, a także poprzez integrację i uproszczenie procesów oraz rozwoju ofert konwergentnych składających się z usług stacjonarnych i mobilnych, oraz ujednolicenia obsługi klientów łączonych spółek, podano dalej.

Planowane połączenie zostanie przedstawione do zatwierdzenia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, jednak jego termin nie został jeszcze podany.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki przejmującej postanowiło wyrazić zgodę na zmianę statutu spółki przejmującej w następującym zakresie: § 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie: 'Spółka będzie prowadzona pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Orange Polska S.A." - czytamy w projekcie uchwały NWZ.

W lutym br. TPSA poinformowała, że jej zarząd podjął decyzję o zamiarze połączenia ze swoją spółką zależną PTK Centertel w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku PTK Centertel na TPSA.

TPSA i PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce. TPSA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.