Orange Polska podpisała trzyletnie umowy ramowe z dostawcami usług IT - firmami Asseco POLAND, Atos IT Services oraz CGI Information Systems and Management Consultants (Polska). Wyłonionym w przetargu firmom Orange Polska powierzy zadania z zakresu zarządzania aplikacjami w zakresie usług stacjonarnych i mobilnych oraz zarządzania usługami IT i sieci.

Wybrani dostawcy będą zajmować się rozwojem i utrzymaniem kilkudziesięciu aplikacji informatycznych, a także aktywnie współpracować z Orange Polska przy optymalizacji architektury IT oraz rozwiązań dla klientów. Wyłonienie przez Orange Polska dostawców IT jest kontynuacją globalnego programu Konsolidacji Dostawców polegającego na usprawnieniu, konsolidacji i standaryzacji zarządzania aplikacjami w Grupie Orange.

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z kapitalizacją przekraczającą 3,5 mld zł (1 mld dolarów) wchodzi w skład prestiżowego indeksu WIG20. Asseco Poland jest unikalnym połączeniem firmy software’owej i usługowej. Jesteśmy producentem zaawansowanego technologicznie oprogramowania, obsługującego najważniejsze procesy biznesowe przedsiębiorstw z kluczowych branż gospodarki.

Grupa Asseco oferuje kompleksowe autorskie rozwiązania przystosowane do obsługi wielomilionowych baz klientów oraz do specyfiki przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Ponad 20 lat obecności rozwiązań Asseco w tym sektorze zaowocowało strategicznym partnerstwem z wieloma znaczącymi firmami w Europie, które cenią sobie głęboką wiedzę branżową specjalistów Asseco oraz elastyczność dostarczanych przez nas rozwiązań.

W portfolio produktów oferowanych dla sektora telekomunikacyjnego znajdują się systemy billingowe, systemy do wykrywania nadużyć, aplikacje sprzedażowe, CRM, portalowe, hurtownie danych, narzędzia BI i wiele innych. Z naszych rozwiązań korzystają operatorzy telefonii GSM oraz stacjonarnej.

ATOS jest międzynarodową firmą z branży usług informatycznych, osiągającą roczne przychody na poziomie 8, 8 mld EUR i zatrudniającą 77 000 pracowników w 47 krajach. W Polsce firma istnieje od 2000 roku i posiada biura w czterech lokalizacjach: w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Gdańsku. W Polsce zatrudnia ponad 2000 osób.W ramach swojego portfolio firma oferuje usługi integracji systemów IT, oraz zarządzania infrastrukturą IT, outsourcing, w tym usługi przetwarzania znacznych wolumenów danych (HTTS) oraz doradztwo.

Spółka jest notowana na francuskiej giełdzie Paris Eurolist Market.Atos jest wyłącznym światowym partnerem IT Igrzysk Olimpijskich od 2002 (Salt Lake City) aż do 2016 roku (Rio de Janeiro). Grupy odbiorców: TMT (telekomunikacja i media), E&U (sektor energii użyteczności publicznej), PHT (sektor publiczny), FS (bankowość i ubezpieczenia) oraz MRS (przemysł i handel detaliczny) .

Firma CGI powstała w 1976 roku i jest obecnie piątą co do wielkości firmą na świecie świadczącą usługi IT. CGI oferuje globalny konsulting IT, kompleksowe zarządzanie usługami IT i procesami biznesowymi.

CGI zatrudnia w swoich oddziałach i ośrodkach kompetencyjnych w obu Amerykach, Europie i Azji ponad 69.000 profesjonalistów współpracując z tysiącami klientów na całym świecie, dostarczając szeroką gamę usług biznesowych high-end, konsulting IT, integrację systemów, rozwój i utrzymanie aplikacji, zarządzanie infrastrukturą oraz bogate portfolio własnych rozwiązań.

CGI posiada roczny przychód na poziomie 10 miliardów dolarów kanadyjskich, jak również potwierdzone zamówienia na 18,7 miliarda dolarów kanadyjskich. Akcje CGI są notowane na giełdzie w Toronto (TSX-GIB.A) i Nowym Yorku (NYSE-GIB), a także uwzględnione w indeksie FTSE4Good Index.