Zniesienie dodatkowych płatności za korzystanie z telefonu w innym kraju unijnym przyniosło korzyści wszystkim zainteresowanym – wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej. Bruksela zastanawia się w związku z tym nad przedłużeniem obowiązywania dotychczasowych regulacji na kolejne lata.
Przypomnijmy, że chodzi o rozporządzenie roamingowe, które w okresie od 30 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r. zniosło dodatkowe opłaty za korzystanie z telefonu w innym kraju członkowskim. Po jego wejściu w życie Europejczyk, który okresowo odwiedza inne państwa UE i podczas podróży korzysta z telefonu, nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów (płaci tyle, ile zapłaciłby we własnym państwie).
Komisja Europejska pochwaliła się w raporcie, że samo wykorzystanie mobilnego internetu wzrosło ponad dziesięciokrotnie w porównaniu z okresem przed zmianami w prawie. W wakacje 2018 r. statystyki dotyczące internetu zwiększyły się nawet dwunastokrotnie, a trzykrotnie wzrosła liczba połączeń wykonanych za granicą.
Jednocześnie raport KE pozytywnie odnosi się do polityki uczciwego korzystania, którą stosują operatorzy komórkowi. Chodzi o wprowadzanie określonych zasad i limitów, po przekroczeniu których podróżny musi jednak dopłacić za korzystanie z telefonu za granicą. To zdarza się najczęściej wtedy, gdy pobyt w innym kraju jest długi i w związku z tym rośnie wykorzystanie telefonu. Zdaniem Brukseli tzw. polityka uczciwego korzystania dobrze zapobiega ewentualnemu naruszeniu zasad konkurencji na jednolitym rynku unijnym.
Komisja zwróciła też uwagę, że operatorzy komórkowi wbrew wcześniejszym obawom nie przerzucili kosztów braku dodatkowych płatności za roaming na konsumentów. Opłaty za korzystanie z krajowych usług telekomunikacyjnych nie tylko bowiem nie wzrosły, ale wręcz zmalały.
Takie samo stanowisko Komisja prezentowała już we wcześniejszym raporcie (opublikowanym w grudniu ubiegłego roku).