Operatorzy nadal stosują dodatkowe opłaty, choć hurtowe ceny transferu danych i połączeń telefonicznych na rynku europejskim mocno spadły.
Play (P4), Plus (Polkomtel), Premium Mobile, ITI, Virgin Mobile, Mobile Vikings, spółki z grupy Netia (Netia, Telefonia Dialog, Internetia) oraz FM Group Mobile w końcu 2018 r. już po raz drugi uzyskały od prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgody na stosowanie dodatkowej opłaty przy świadczeniu usług w roamingu na terenie Unii. Pozwolenia są wydawane na 12 miesięcy, więc poprzednie już wygasają. UKE rozpatruje także wniosek o ponowną zgodę na dopłaty złożony przez Orange – obecne pozwolenie dla tej firmy będzie obowiązywało do kwietnia 2019 r.
Wydanie przez regulatora ponownej zgody oznacza, że na podstawie danych finansowych dostarczonych przez operatorów telekomunikacyjnych uznał on, iż nadal ponoszą oni straty uzasadniające dodatkowe obciążenie klientów, tzn. przekraczające 3 proc. marży osiąganej na usługach mobilnych.