Oddając głos w konkursie lub biorąc udział w loterii wysyłamy SMS-a na numer specjalny, jest to SMS o podwyższonej opłacie - tzw. SMS Premium Rate. W przypadku tego typu SMS-ów, usługodawcą jest najczęściej firma organizująca konkurs, lub świadcząca daną usługę w Internecie, a operator jedynie realizuje inicjowane przez użytkownika połączenie. Niestety nie każdy usługodawca informuje o kosztach SMS-ów.

- Duża ilość skarg dotyczy usług o podwyższonej opłacie. Konsumenci płacą za sms przychodzące, których twierdzą, że nigdy nie zamawiali. Są to sms od wróżki, dowcipy czy prognoza pogody. Przedsiębiorcy nie podają w jakich okolicznościach uzyskali zgodę na przesyłanie sms. Konsumenci natomiast nie mają zbyt wielkiej szansy na dochodzenie swoich praw. Z jednej strony operator telekomunikacyjny nalicza opłatę za sms w rachunku telefonicznym i nie można go nie zapłacić, bo może to skutkować rozwiązaniem umowy z winy konsumenta i karą umowną za przedterminowe rozwiązanie promocji. Z drugiej strony gdy piszą reklamacje do przedsiębiorcy wysyłającego SMS stoją przed ścianą, bo ten tylko udostępnia platformę, ktoś dalej tworzy treści, a pieniądze pobrała zagraniczna spółka zarejestrowana na Seszelach – zauważa Agnieszka Popławska, prawnik z Federacji Konsumentów.

Obowiązki operatora – blokada oraz informowanie abonenta

Na każde żądanie abonenta dostawca publicznej usługi telekomunikacyjnej jest obowiązany do nieodpłatnego określenia progu kwotowego dla każdego okresu rozliczeniowego, po przekroczeniu którego dostawca usług telekomunikacyjnych jest zobligowany do:

- natychmiastowego poinformowania abonenta o przekroczeniu progu;
- na żądanie abonenta zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że takie - połączenia nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie abonenta.

Abonentom powinny być oferowane, co najmniej 3 progi kwotowe:

- 35 zł;
- 100 zł;
- 200 zł.

Prawo obliguje przedsiębiorców telekomunikacyjnych do:

- nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów;
- nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie;
- nieodpłatnego blokowania połączeń przychodzących z takich numerów.

Przepisy Prawa telekomunikacyjnego nakładają jeszcze jeden obowiązek na dostawców usług telekomunikacyjnych – jest nim umożliwienie abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną, określoną przez abonenta.

Źródło: UKE, własne