Wojewodowie wyrażać będą zgodę na organizację tzw. zgromadzeń cyklicznych. Możliwa będzie trzyletnia rezerwacja miejsc manifestacji i tras przemarszów.
Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie noweli prawa o zgromadzeniach, który do Sejmu złożyli posłowie.
Abonament na miejsce