Zapowiadają się poważne modyfikacje rozkładów jazdy komunikacji podległej samorządom.
Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jednostki, które wydają uprawnienia do wykonywania przewozów regularnych, nie potrafią zadbać o potrzeby mieszkańców dojeżdżających autobusami do pracy czy szkół. Odjeżdżają one o tej samej godzinie – albo rano, albo po południu. To się jednak ma niedługo skończyć. Resort zamierza wprowadzić obowiązek wyznaczania nowych kursów w połowie przedziału czasowego między już istniejącymi. Ma to umożliwić racjonalizację godzin odjazdów autobusów oraz przyczynić się do zwiększenia oferty komunikacyjnej dla podróżnych.
Taką zmianę planuje zaproponować w projekcie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, który został już zgłoszony do prac legislacyjnych Rady Ministrów.