Mecenas Robert Nowaczyk zreprywatyzował dla siebie i swoich klientów blisko 50 nieruchomości warszawskich. Pomógł też swojej siostrze – urzędniczce Ministerstwa Sprawiedliwości, która przejęła kilka warszawskich adresów w tym ul. Chmielną.

Marzena Kruk, siostra Roberta Nowaczyka jest karnistką w resorcie sprawiedliwości. Na jej konto wpłynęło blisko 38 milionów złotych z tytułu odszkodowań reprywatyzacyjnych.

Są one wypłacane, gdy właściciele działki przejętej dekretem Bieruta nie mają możliwości odzyskania budynku. Odszkodowanie przysługuje też kupcom roszczeń, do których należy Marzena Kruk.

Po doniesieniach medialnych o kwotach odszkodowania dla Marzeny Kruk, zainterweniowali urzędnicy. Komisja dyscyplinarna w resorcie sprawiedliwości już zajmuje się oświadczeniami majątkowymi swojej pracownicy. Grozi jej wydalenie z pracy.

Czytaj więcej: wyborcza.pl