Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przekazaniu dodatkowych 14,5 mln zł dla szpitali w regionie na zakupy aparatury i sprzętu medycznego oraz remonty – poinformował w poniedziałek Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

„Dzięki oszczędnościom udało się wygospodarować w naszym budżecie blisko 16 mln zł. To są duże pieniądze, które chcemy przeznaczyć na pomoc dla naszych szpitali i placówek kultury. Większość tych środków, bo aż 14,5 mln zł trafi do wysokospecjalistycznych szpitali. Będą one mogły zakupić niezbędny sprzęt medyczny, od aparatury rentgenowskiej po echokardiografy czy bronchoskopy i gastroskopy” – podkreślił marszałek Adam Struzik, cytowany w komunikacie.

Dofinansowanie w wysokości ponad 3,3 mln zł ma trafić do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie na zakup aparatów RTG i aparatów do znieczulania.

Szpital Chirurgii Urazowej im. Św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej – Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER otrzyma ponad 1,8 mln zł wsparcia na zakup cyfrowego aparatu RTG oraz adaptację pomieszczeń.

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ma dostać z budżetu Mazowsza przeszło 1,1 mln zł na zakup m.in. videobronchoskopów, monitora medycznego, stołów: zabiegowego i operacyjnego, a także na zakup i montaż dwóch kotłów centralnego ogrzewania.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie otrzyma blisko 640 tys. zł dofinansowania do zakupu niezbędnego sprzętu medycznego oraz remont części pomieszczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

Roboty modernizacyjne dzięki dodatkowym środkom ma zrealizować szpital psychiatryczny przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Łączna dotacja wynosząca ok. 200 tys. zł przeznaczona zostanie na wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku głównym szpitala w stolicy oraz dostosowywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, dróg ewakuacyjnych i ponowne wydzielenie stref pożarowych w budynku głównym ZOL w Rasztowie.

Dzięki dotacji w wysokości blisko 245 tys. zł do Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie trafi specjalistyczny sprzęt. Centrum planuje zakup m.in. gastroskopu, kolonoskopu, systemu monitorowania EKG i RR metodą Holtera, samodzielnych skanerów laserowych, aparatu do krioterapii czy aparatu do ultradźwięków z dwiema głowicami.

Dzięki dodatkowym 220 tys. zł możliwy ma być zakup ambulansu dla Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica”. Z kolei Szpital Dziecięcy przy ul. Niekłańskiej otrzyma ponad 138 tys. zł wsparcia na aktualizację dokumentacji modernizacyjnej oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz oddziału pediatrii. Szpital w Dziekanowie Leśnym uzyska ponad 178 tys. zł na wymianę windy osobowo-towarowej.

Zakupu sprzętu i aparatury medycznej dokona również Szpital Kolejowy w Pruszkowie. Dotacja w wysokości 319 tys. zł ma być przeznaczona m.in. na elektromiograf, kamerę medyczną endoskopową z trzema obiektywami, a także echokardiograf przenośny, aparat USG z funkcją ECHO, defibrylatory i respiratory.

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie ma przeznaczyć ponad 58 tys. zł na zakup respiratora dla dorosłych.

Do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce trafi ponad 445 tys. zł; środki umożliwią zakup aparatu USG z funkcją kolorowego Dopplera oraz pozaustrojowego systemu wymiany gazowej.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach otrzyma wsparcie w wysokości 380 tys. zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Placówka zakupi m.in.: cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG, wielostanowiskowy system monitorowania ciąży, cztery inkubatory oraz aparaty USG.

Z budżetu Mazowsza trafi do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie ponad 250 tys. zł na modernizację łazienek w budynku głównym.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzyma wsparcie w wysokości 1,9 mln zł. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup m.in.: aparatów USG Doppler, RTG ze skopią oraz KTG, kardiomonitorów, respiratorów noworodkowych i kardiomonitorów noworodkowych, inkubatorów noworodkowych, a także stanowiska do resuscytacji noworodka.

Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku przekazanych ma być 900 tys. zł na zakup mikroskopu operacyjnego, wieży endoskopowej – tor wizyjny i wideogastroskopu.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzyma wsparcie w wysokości blisko 2,3 mln zł. Placówka zakupi aparaturę i sprzęt medyczny dla oddziałów pediatrii, otolaryngologicznego, kardiologii, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii, wewnętrznego, bloku operacyjnego oraz poradni okulistycznej. Szpital planuje również rozszerzenie przestrzeni dyskowej dla serwerów baz danych.

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu otrzyma 67 tys. zł dofinansowania do zakupu materiałów niezbędnych do wymiany pokrycia dachowego w jednym z pawilonów, kuchni i pralni szpitala.

Dodatkowe środki finansowe z budżetu Mazowsza otrzymają również instytucje kultury. Blisko 1,4 mln zł przeznaczonych zostanie na dotacje dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.