Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska pyta szpitale o przestrzeganie praw pacjenta i standardów okołoporodowych. Standardy te określają m.in., jakie badania powinny być wykonane w czasie ciąży oraz jaką opiekę powinni mieć zapewnioną matka i dziecko podczas porodu.

Standardy opieki okołoporodowej zostały przyjęte rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 2012 r. Zwrócono w nich uwagę na podmiotowość i decyzyjność kobiety podczas porodu. Zgodnie ze standardami kobieta ma prawo do rzetelnej informacji, która zapewni jej poczucie bezpieczeństwa oraz do właściwego traktowania, z poszanowaniem godności i intymności.

Do Rzecznik Praw Pacjenta nadal jednak zgłaszają się pacjentki i ich bliscy, którzy wskazują na nieprawidłowości w przestrzeganiu standardów opieki okołoporodowej i praw pacjentek do świadczeń zdrowotnych, informacji oraz do poszanowania intymności i godności. Kilka tygodni temu na problem nieprzestrzegania standardów okołoporodowych uwagę zwracała też Najwyższa Izba Kontroli.

"Ciąża to czas szczególny dla kobiety, wobec czego powinna ona być objęta szczególną ochroną, w tym opieką medyczną. Z tego też względu tak istotne jest przestrzeganie wytycznych opracowanych w standardach opieki okołoporodowej" - zaznacza Kozłowska w piśmie skierowanym we wtorek do niemal pięćdziesięciu szpitali.

Rzecznik pyta dyrektorów placówek czy lekarze lub położne wspólnie z pacjentką opracowują plan porodu i czy jest on później realizowany, a także czy porodzie dziecku umożliwia się co najmniej dwugodzinny kontakt z matką "skóra do skóry". Pyta też m.in. czy personel szpitala jest przeszkolony w zakresie laktacji oraz czy w placówce są bezpłatne laktatory dostępne dla pacjentek.

Kozłowska zapowiada, że odpowiedzi szpitali zostaną przeanalizowane, a następnie podejmie ona dalsze działania w celu zapewnienia kobietom w ciąży i dzieciom jak najlepszej opieki medycznej po porodzie.

Rzecznik przypomniała szpitalom także o obowiązujących od czerwca standardach opieki okołoporodowej w sytuacji niepowodzeń położniczych. Wskazano w nich m.in., że kobieta, która straciła dziecko, nie powinna przebywać w sali razem z innymi ciężarnymi lub kobietami, które urodziły zdrowe dzieci. Należy też zadbać o to, aby pacjentka nie miała z nimi kontaktu podczas pobytu na oddziale. Z kolei personel powinien ją traktować z szacunkiem, a badania i zabiegi powinny być wykonywane w intymnej atmosferze.