Kandydaci na członków organów nadzoru w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz należących do jednostek samorządu terytorialnego będą zobowiązani do podpisania oświadczenia płacowego.
Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra skarbu w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego. Dokument trafił do konsultacji społecznych.
Obowiązek złożenia oświadczenia wynika bezpośrednio z nowej ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202). Jak wynika ze wzoru dokumentów, członkowie zarządów spółek będą zobowiązani do przestrzegania zasad płacowych, które wprowadziła nowa ustawa. To oznacza, że ich wynagrodzenia będą się składać z części zasadniczej i premii. Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 2 wspomnianej ustawy obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego musi być realizowany wyłącznie za pomocą uprawnień wynikających z przepisów oraz postanowień statutu dotyczących organu nadzorczego. Rząd w ten sposób chce ukrócić obchodzenie ustawy kominowej.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach