Wynagrodzenia zasadnicze członków zarządu spółek Skarbu Państwa nie będą już sięgały kilkuset tysięcy złotych.
Uposażenie członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także tych podległych samorządom mają się składać z części zasadniczej i premii. Takie m.in. zmiany przewiduje ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202), która jutro wejdzie w życie. Dzięki temu nie będzie już obchodzenia ustawy kominowej – wskutek nieprecyzyjnych przepisów prezesi spółek Skarbu Państwa zarabiali miesięcznie nawet po 300 tys. zł zamiast 25,7 tys. zł. Resort skarbu szacuje, że nowe regulacje doprowadzą do oszczędności wynoszących ok. 60 mln zł rocznie.
Dwie części wynagrodzenia