Ponad 12,4 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczył samorząd województwa łódzkiego na m.in. tworzenie miejsc opieki nad małymi dziećmi. Pieniądze pochodzą z projektu wspierającego powrót na rynek pracy osób opiekujących się dziećmi do lat trzech.

Rzeczniczka marszałka woj. łódzkiego Joanna Blewąska w czwartkowej rozmowie z PAP poinformowała, że rozstrzygnięty został właśnie drugi konkurs w ramach tego działania. Zatwierdzona została lista wybranych do dofinansowania projektów.

Zdaniem marszałka woj. łódzkiego Witolda Stępnia autorzy projektów proponują rozwiązania, umożliwiające łączenie życia prywatnego i zawodowego. "Opieka na dziećmi w wieku do lat trzech zapewniana będzie w różnych formach, w szczególności na terenach, gdzie brakuje placówek opiekuńczych" - powiedział.

Wybrano 21 projektów o łącznej wartości ponad 13,6 mln zł, dofinansowując je z unijnych pieniędzy kwotą 12,4 mln zł. Pieniądze można będzie przeznaczyć m.in. na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, wyposażenie sal i placów zabaw, wynagrodzenie dla personelu, koszty żywienia, koszty zatrudnienia niani (w tym składki na ubezpieczenie społeczne).

Efektem pierwszego konkursu dotyczącego aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat trzech, który rozstrzygnięto w grudniu ub. roku, było m.in. utworzenie dla najmłodszych żłobków, klubów dziecięcych, instytucji opiekuna dziennego. Zapewniło to opiekę dla ponad 430 dzieci.

Jak powiedziała Blewąska, szacuje się, że dzięki projektom z drugiego konkursu stworzonych zostanie m.in. 356 miejsc w żłobkach, które mają być utrzymane przez co najmniej cztery lata.

Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazło się m.in. Piotrkowskie Centrum Zdrowia, które dzięki wsparciu UE otrzymało dotację na uruchomienie klubów dziecięcych w Białczewie, Aleksandrowie, Poświętnem i Piotrkowie Trybunalskim. Jest też m.in. Niepubliczne Tęczowe Przedszkole z Poddębic, które tworzy nowe miejsca opieki w Poddębicach i Uniejowie, a gmina Osjaków otrzymała dofinansowanie na stworzenie klubu dziecięcego.

Rzeczniczka marszałka zapowiedziała, że w tym roku odbędzie się jeszcze jeden konkurs na projekty wspierające powrót na rynek pracy osób opiekujących się dziećmi do lat trzech.