statystyki

Zakaz picia alkoholu w wybranych miejscach? Gmina musi uzasadnić taką decyzję

autor: Leszek Jaworski08.07.2016, 16:00
Organ stanowiący gminy ustala w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Organ stanowiący gminy ustala w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.źródło: ShutterStock

Rada gminy może nie zezwolić na sprzedaż czy spożywanie napojów alkoholowych na wybranych terenach lub w niektórych obiektach. Przyczyna takiego ograniczenia ma zostać określona w uchwale.

Organ stanowiący gminy ustala w drodze uchwały zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Tak wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487; dalej: u.w.t.p.a.). Oprócz tego organ ten może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w innych niż obiekty chronione miejscach lub na określonym obszarze gminy. [ramka] Upoważnienie to wynika z kolei z art. 14 ust. 6 u.w.t.p.a.

Uchwała rady gminy wydana na podstawie art. 12 ust. 2 u.w.t.p.a. nie może jednak wskazywać obiektów, na terenie których nie wolno sytuować punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zagadnienie zakazów, które mogą być wprowadzone, określa art. 14 u.w.t.p.a. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 19 kwietnia 2016 r. (sygn. akt III SA/Łd 1286/15, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Nie ten artykuł

Łódzki sąd administracyjny wydał wyrok wskutek skargi przedsiębiorcy, który zamierzał otworzyć sklep monopolowy przy ulicy X. Nie było to możliwe, gdyż rada gminy w uchwale określiła, że właśnie przy tej ulicy zakazana jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych. Akt ten został wydany na podstawie art. 12 ust. 2 u.w.t.p.a. W uzasadnieniu uchwały Rada Miejska w Głownie wskazała, że zakaz został wprowadzony z powodu skarg mieszkańców na naruszenia porządku publicznego. Łódzki sąd administracyjny uznał, że rada błędnie podała jako podstawę prawną uchwały art. 12 ust. 2 u.w.t.p.a., gdyż przepis ten upoważnia organ stanowiący do ustalenia rozmieszczenia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w terenie, a w szczególności ich usytuowanie względem miejsc chronionych. Właściwą podstawę stanowi zaś art. 14 ust. 6 u.w.t.p.a.

Wniosek ten jest zbieżny z poglądem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z 23 czerwca 2015 r. (sygn. akt II GSK 1053/14, LEX nr 1982543). NSA stwierdził w tym orzeczeniu, że uchwała rady gminy wydana na podstawie art. 12 ust. 2 u.w.t.p.a. nie może wskazywać obiektów, na terenie których nie może być usytuowany punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, gdyż jest to zagadnienie, które może być uregulowane na mocy art. 14 u.w.t.p.a. W ocenie NSA takie działanie rady gminy stanowi przekroczenie delegacji ustawowej i skutkuje stwierdzeniem nieważności wydanej uchwały.

Ważny powód zakazu


Pozostało jeszcze 79% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane