Osoby, których dziecko uczęszcza do przedszkola, będą miały prawo do jednego z trzech świadczeń z programu „Aktywny rodzic”. Pod warunkiem, że zostanie spełnione kryterium wieku.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na pytanie dotyczące nowych świadczeń, które wchodzą w życie od 1 października br. Co do zasady jest tak, że do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku trzech–sześciu lat, ale przepisy prawa oświatowego dopuszczają możliwość przyjęcia dziecka młodszego, jeśli skończyło ono dwa i pół roku. W związku z tym wśród rodziców pojawiły się wątpliwości, czy w sytuacji, gdy dziecko osiągnie wspomniany wiek i postanowią je np. przepisać ze żłobka do przedszkola, będzie im przysługiwała jakakolwiek pomoc finansowa z programu „Aktywny rodzic”.

Okazuje się, że w takim przypadku będą oni mogli liczyć na otrzymywanie świadczenia aktywnie w domu, które wynosi 500 zł. Wprawdzie jest ono adresowane głównie do tych rodziców, którzy nie kwalifikują się do uzyskania dwóch pozostałych świadczeń, a więc aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) i aktywni w żłobku, lub nie chcą z nich korzystać, ale jednocześnie przepisy ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej i wychowywaniu dziecka (Dz.U. poz. 858) nie zawierają przesłanki negatywnej, która wykluczałaby przyznanie go na dziecko będące w przedszkolu.

Jednak, jak podkreśla MRPiPS, warunkiem koniecznym do spełnienia dla otrzymywania tego świadczenia jest odpowiedni wiek dziecka. Ta forma wsparcia przysługuje bowiem od miesiąca, w którym dziecko skończy 12 miesięcy, do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie miało 36. miesiąc życia. To oznacza, że rodzic dziecka, które ma dwa i pół roku, czyli 30 miesięcy, i uczęszcza do przedszkola, będzie mógł otrzymywać świadczenie aktywnie w domu przez pięć miesięcy.

Nie będzie to natomiast możliwe w odniesieniu do świadczenia aktywni rodzice w pracy, bo zgodnie z przepisami ustawy jest ono przyznawane na dzieci, które nie są objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu lub przez dziennego opiekuna.©℗