Rodzice złożyli do tej pory 3,24 mln wniosków o świadczenie wychowawcze na 5,07 mln dzieci w związku z nowym okresem jego wypłaty. ZUS przyznał już pieniądze na 4,22 mln z nich.

Tak wynika z najnowszych danych zakładu dotyczących rozpoczętego 1 lutego br. procesu ubiegania się o 800 zł na dziecko na kolejny okres świadczeniowy, który ruszy 1 czerwca br. i zakończy się 31 maja 2025 r. To, jakie terminy obowiązują ZUS przy rozpatrywaniu wniosków, ile ma on czasu na przyznanie świadczenia wychowawczego i jego wypłatę, szczegółowo reguluje art. 21 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 421). Zgodnie z nim, gdy rodzic złoży wniosek do 30 kwietnia, ustalenie prawa do 800+ na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 oraz wypłata pieniędzy za czerwiec nastąpią na pewno przed jego końcem. Dzięki temu opiekunowie nie będą mieli przerwy w otrzymywaniu pomocy finansowej na dzieci. Jeśli więc zależy im na tym, aby uniknąć przerwy, a dotąd nie zawnioskowali o przyznanie świadczenia, to został im jeszcze tydzień na dopełnienie formalności w tym zakresie.

Jednak jeśli nie będą się z tym spieszyć, to wprawdzie nie stracą należnych świadczeń, ale mogą mieć je wypłacone przez ZUS w późniejszym terminie. I tak w przypadku wniosków złożonych od 1 do 31 maja zakład ma czas na przyznanie 800+ na nowy okres świadczeniowy oraz na jego przelanie na konto rodzica do 31 lipca. W efekcie może się zdarzyć, że w lipcu rodzic otrzyma pieniądze w podwójnej wysokości – za ten miesiąc oraz zaległe za czerwiec. Z kolei wnioskowanie o świadczenie w czerwcu oznacza, że termin dla zakładu na jego przyznanie i wypłatę pieniędzy minie 31 sierpnia, a rodzicowi będzie przysługiwało wyrównanie za czerwiec i lipiec.

Rodzic może też wysłać wniosek do ZUS między 1 a 31 lipca. Wtedy zakład ma czas na ustalenie prawa i przekazanie 800+ do 30 września, ale wyrównanie zostanie wypłacone od lipca poczynając, a nie od pierwszego miesiąca nowego okresu świadczeniowego, czyli czerwca. Podobnie będzie, gdy wniosek wpłynie do ZUS w sierpniu. Termin dla zakładu na przyznanie świadczenia i jego wypłacenie mija 31 października, natomiast wyrównanie będzie się należeć od sierpnia, a nie od czerwca.

Tak jak było w poprzednich latach, również na nadchodzący okres świadczeniowy wnioski o 800+ mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem bankowości internetowej, PUE ZUS, aplikacji mZUS lub portalu Emp@tia. Prawo do ich składania mają matka lub ojciec dziecka, jego opiekun prawny lub faktyczny (tym ostatnim jest osoba, która wystąpiła do sądu o przysposobienie małoletniego). O świadczenie mogą się też ubiegać rodzice zastępczy, dyrektorzy domów pomocy społecznej oraz placówek zaliczanych do pieczy zastępczej, w tym domów dziecka. Ponadto o 800+ na dzieci mogą się starać cudzoziemcy, którzy dysponują wymaganym przepisami statusem pobytowym w Polsce. Wśród nich są uchodźcy z Ukrainy. ©℗