Mandat wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, który został wybrany na posła lub senatora, będzie wygasał z chwilą ogłoszenia wyników, a nie – jak jest to obecnie – w dniu tych wyborów, natomiast kompetencje włodarza będzie przejmował jego zastępca – wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i kodeksu wyborczego uchwalonej jednogłośnie przez Sejm.

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie ciągłości władzy samorządowej po tym, jak mandat wójta wygaśnie przed upływem kadencji, m.in. po wyborze na posła lub senatora. Dziś jest to również równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców. Funkcję wójta przejmuje natomiast osoba wyznaczona przez premiera, jednak do tego czasu w gminach nie ma kto podejmować decyzji.

Po zmianach zadania wójta – do momentu wyboru nowego włodarza – będzie przejmował jego zastępca albo pierwszy zastępca. Tam, gdzie nie powołano zastępcy – premier wyznaczy komisarza. Będzie miał na to siedem dni od otrzymania wniosku od wojewody przekazanego za pośrednictwem szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie mandat wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie będzie wygasał w dniu wyborów, ale w dniu ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw wyników wyborów do Sejmu, Senatu czy Parlamentu Europejskiego. ©℗