Wymiana informacji, udzielanie porad czy łatwy dostęp do druków to główne cele budowania samorządowych stron internetowych. W cenie jest interaktywność – co potwierdziła druga edycja naszego rankingu. Podobnie jak w przypadku Ogólnopolskiego Rankingu „Perły Samorządu”, wyboru dokonaliśmy w czterech kategoriach: miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, miasto do 100 tys. mieszkańców, gmina miejsko-wiejska i gmina wiejska.
Wyniki
Do udziału w rankingu „Samorządowa Perła Internetu” zgłosiło się 61 gmin.
W kategorii „Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców” nagrodziliśmy Tychy , doceniając użyteczność serwisu samorządowego połączoną z estetyką. Obecność platformy ePUAP i biuletynu BIP pozwala mieszkańcom na szybkie załatwienie wielu spraw przez internet. Dla zainteresowanych dostępny jest m.in. profil zaufany (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego) czy możliwość pobrania druków. Przejrzysta, responsywna strona z czytelną nawigacją umożliwia też korzystanie osobom głuchym oraz niedowidzącym.
W kategorii „Miasto poniżej 100 tys. mieszkańców” wygrał Piotrków Trybunalski . Atutem strony jest lekki i przejrzysty layout, za którym idzie funkcjonalność. W widocznym miejscu umieszczono zakładki z dostępem do ePUAP, e-usług czy elektronicznej skrzynki podawczej. Strona umożliwia nie tylko załatwienie sprawy w urzędzie po wcześniejszej rezerwacji kolejki do stanowisk biura obsługi mieszkańców, ale też umówienie wizyty urzędnika w domu.
W kategorii „Gmina wiejsko-miejska” jury wskazało Krosno Odrzańskie , doceniając nie tylko przyjazny layout, ale też merytorykę strony i jej przydatność dla osób niepełnosprawnych.
W kategorii „Gmina wiejska” wskazaliśmy gminę Kołobrzeg . To samorząd 2.0 z prawdziwego zdarzenia. Nowoczesny layout nie przysłonił zasadniczej roli strony. Podział na zakładki tematyczne adresowane do mieszkańców, turystów i inwestorów ułatwia nawigację. Profesjonalnie zbudowana zakładka dla turystów dopełnia całości.
Niezależnie od decyzji jury, specjalną Samorządową Perłę Internetu przyznali internauci uczestniczący w głosowaniu. Najwięcej głosów padło na gminę Pawłów: 54 765 , co stanowi 58 proc. wszystkich oddanych głosów. Drugie miejsce zajęła gmina Rybczewice: 23 591 głosów (25 proc. oddanych głosów), a trzecie gmina Nieporęt: 12 618 głosów (14 proc. głosów oddanych).
Metodologia
Dobrze zbudowany serwis samorządowy musi być przede wszystkim funkcjonalny. Uwzględniając ten wymóg, za podstawowe kryterium przyjęliśmy użyteczność strony. Ocenialiśmy, w jakim stopniu odpowiada ona na potrzeby obywatela, które informacje zostały umieszczone na stronie głównej, jak czytelne jest menu.
Obecność mechanizmu ePUAP to drugie ważne kryterium. Możliwość załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem strony internetowej jest istotnym ułatwieniem. I jak wynika z naszych obserwacji, gminy zdecydowanie częściej niż przed rokiem wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom.
Ważna była również dostępność. Jury sprawdziło, czy każdy użytkownik, w tym osoby niepełnosprawne (głuche, niedowidzące), mogą swobodnie, w pełni korzystać z funkcjonalności serwisu. Istotne jest też posiadanie mobilnej lub responsywnej wersji strony.
Ważnym, choć nie zasadniczym kryterium, był też layout.
Gminy idą z postępem
Coraz więcej na ich stronach przykładów dbałości o estetykę, w połączeniu z funkcjonalnością. Co szczególnie ważne, częściej mogą się pochwalić takimi zmianami gminy wiejskie. Obecność RWD (Responsive Web Design), czyli dostosowanie do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, a także dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych stają się standardem.