205,3 tys. mieszkańców, 49 gmin, 37 powiatów i 11 województw obejmą zmiany administracyjne, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Nowe regulacje dotyczą nie tylko nadania praw miejskich 34 miejscowościom, lecz także ustalenia nowych granic gmin i zmiany ich nazw. Wprowadzi je rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lipca 2023 r. w tej sprawie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1472).
Konieczna będzie wymiana m.in. szyldów, pieczątek i tablic. Szacowana kwota wydatków wyniesie ok. 518,2 tys. zł. Koszty te pokryją jednostki samorządu terytorialnego.