Nowe mundury i legitymacje to nie są jedyne zmiany, które zaplanowano dla Państwowej Straży Rybackiej. Funkcjonariusze mogą spodziewać się większych wynagrodzeń za swoją służbę. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało też nowe, ważne stanowisko w tej formacji.

Zmiany w PSR. Nowe stanowisko i większe płace

W Państwowej Straży Rybackiej pojawi się stanowisko głównego księgowego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tłumaczy to tym, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych jest powierzana głównemu księgowemu. Zmieniono też wymagania dotyczące wykształcenia na stanowisku starszy strażnik. Dotychczas trzeba było mieć wykształcenie średnie, teraz zasadnicze zawodowe.

Pensje strażników PSR, którzy wykonują trudną i niebezpieczną służbę, były dotychczas niskie. W niedalekiej przyszłości to powinno się zmienić, bowiem zaszeregowanie dla poszczególnych stanowisk zostało podniesione o dwie kategorie. Ta zmiana ma dać możliwość podwyższenia płac.

Zmiany w PSR. Nowe mundury, dystynkcje i legitymacje

Ministerstwo uzasadnia, że w kwestii mundurów konieczność zmian sygnalizowana była od dłuższego czasu przez komendantów wojewódzkich PSR. W projekcie nowego rozporządzenia określono nowe wzory mundurów, zastępując ustalone w 1997 r. dotychczas obowiązujące.

Zmodyfikowano również wzór odznak służbowych i legitymacji. Zmianie uległa m.in. kolorystyka tarczy herbowej (z zielonego na ciemnozielony), a także orła w godle RP (z białego na srebrny)

Dodatkowo, oznaczenia służbowych stanowisk strażników będą haftowane nicią w kolorze srebrnym i zostaną umiejscowione na pochewkach naramienników, na naszywkach po lewej stronie na wysokości piersi wybranych składników umundurowania polowego oraz na otoku czapki gabardynowej. W odniesieniu do nowego stanowiska, czyli głównego księgowego, dystynkcji nie wprowadzono.

Legitymacja służbowa strażnika PSR będzie teraz ważna 10 lat i zostanie zakwalifikowana do dokumentów publicznych kategorii trzeciej. W związku z tym, nowy wzór w postaci karty poliwęglanowej (PC) zastąpi dotychczasowe papierowe dokumenty, które były ważne rok.

Zmieniono również wzór legitymacji służbowej, którą strażnicy okazywali w czasie wykonywania czynności kontrolnych w ubiorze cywilnym. Jedną z głównych zmian jest zastąpienie złotego wizerunku ryby w centralnym miejscu tarczy orłem białym na czerwonym tle. Zmieniono także dotychczasową kolorystykę napisu "PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA" z koloru złotego na kolor srebrny.Państwowa Straż Rybacka. Co to za formacja?

Państwowa Straż Rybacka w Polsce jest formacją odpowiedzialną za ochronę zasobów wodnych, zwłaszcza ryb i innych organizmów wodnych, oraz egzekwowanie przepisów rybackich. Jej główne zadania obejmują:

  • Nadzór nad Rybołówstwem: Straż Rybacka sprawuje nadzór nad rybołówstwem wewnętrznym, czyli połowem ryb w wodach śródlądowych (jeziora, rzeki, zbiorniki wodne) oraz w strefie przybrzeżnej Bałtyku. Obejmuje to kontrolę legalności połowów, wymiarów sieci rybackich, a także ochronę okresów ochronnych ryb.
  • Ochrona Środowiska Wodnego: Funkcjonariusze straży mają za zadanie chronić środowisko wodne przed zanieczyszczeniami oraz nielegalnymi działaniami, które mogą szkodzić zasobom wodnym, takimi jak nielegalne wędkowanie, kłusownictwo, czy zanieczyszczenie wód.
  • Edukacja i Współpraca: Straż Rybacka często prowadzi działania edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony zasobów wodnych. Współpracuje również z innymi służbami i organizacjami w celu skuteczniejszej ochrony środowiska wodnego.
  • Prawne Uprawnienia: Funkcjonariusze straży rybackiej mają określone uprawnienia, takie jak prawo do kontroli dokumentów rybackich, inspekcji narzędzi połowowych, a w niektórych przypadkach również do nakładania kar za naruszenie przepisów rybackich.

Państwowa Straż Rybacka działa w ramach struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i odgrywa ważną rolę w ochronie polskich zasobów wodnych oraz w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju rybołówstwa.