Korzystam z e-administracji. Ponad 2,5 roku temu wyrobiłem sobie profil zaufany ePUAP służący do elektronicznego podpisywania pism wysyłanych do urzędu. Na swoim koncie na ePUAP zauważyłem ostatnio, że profil ma określoną datę ważności. W jaki sposób mogę ją przedłużyć i czy znowu, jak przy otwieraniu profilu, będę musiał pojawić się w urzędzie celem jego potwierdzenia – pyta pan Bogdan
Profil zaufany ePUAP (elektronicznej platformy usług administracji publicznej) służący do podpisywania pism wysyłanych w postaci elektronicznej do urzędów za pomocą tej platformy jest – po jego potwierdzeniu – ważny terminowo. Oznacza to, że gdy posiadacz konta na stronie internetowej epuap.gov.pl wyrobi sobie ów profil i aktywuje go w jednym z urzędów, czyli potwierdzi swoją tożsamość przed pracownikiem administracji publicznej, może korzystać z niego przez trzy kolejne lata. Jeśli więc pan Bogdan wyrobił profil 2,5 roku temu, to będzie on aktywny jeszcze tylko przez sześć miesięcy. Okres ważności profilu można sprawdzić logując się na swoim koncie na platformie. W tym czasie profil pełni taką rolę, jak własnoręczny podpis na papierowym piśmie. Dzięki temu jego posiadacz może skutecznie składać podania lub wnioski w sprawach, w których poszczególne urzędy oferują ich załatwianie przez internet. Po upływie terminu ważności profil staje się nieważny. Warto więc nie dopuścić do takiej sytuacji.
Przedłużenie terminu ważności powinno nastąpić przed jego upływem. Co ważne, można to zrobić z poziomu internetowej platformy, bez konieczności stawiennictwa w urzędzie. W tym celu w zakładce „Moje profile zaufane” należy wybrać opcję „Wnioskuj o przedłużenie”, a następnie potwierdzić wybór profilem zaufanym, tym samym, o którego przedłużenie terminu ważności występujemy. Pomyślne zakończenie procedury powinien potwierdzić komunikat z systemu. Cały proces jest więc prosty i szybki do przeprowadzenia.
Gorzej, jeśli użytkownik ePUAP nie przejdzie opisanej procedury przed wygaśnięciem ważności profilu. Wówczas nie będzie już mógł samodzielnie przedłużyć terminu. Wtedy niezbędne będzie ponowne wyrobienie profilu, a co za tym idzie wizyta z dokumentem tożsamości w urzędzie w celu jego potwierdzenia. W takiej sytuacji konieczne więc będzie podjęcie takich samych działań, jak przy pierwszej rejestracji profilu zaufanego.
Podstawa prawna
Par. 3, 4, 7, 9, 10, 11 rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 778).