Celem nowego prawa jest określenie, że opłata reklamowa jest dochodem gminy.

Obecnie gmina pobiera m.in. opłatę skarbową, targową oraz miejscową (pobierana od osób przebywających w danym miejscu dłużej niż dobę w celach turystycznych, szkoleniowych).