Kilkaset samorządów będzie musiało zapłacić miliony złotych za nieoczyszczone ścieki. Resort środowiska jeszcze nie wie, czy będzie mógł im pomóc.
Gminy apelują do Ministerstwa Środowiska o odroczenie kar za niewywiązanie się z unijnej dyrektywy ściekowej. Zapłacą je ci, którzy od 1 stycznia 2016 r. nie będą oczyszczać ich zgodnie z wytycznymi UE.
(Nie)pomocna dłoń