Nowe przepisy mają pomóc samorządom ograniczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń pochodzących ze starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych i poprawić jakość powietrza w Polsce. – Za obecny jego stan odpowiedzialna jest w głównej mierze niska emisja pochodząca przede wszystkim z sektora bytowo-komunalnego, obejmującego zarówno indywidualne źródła wytwarzania ciepła i przygotowania ciepłej wody, jak również małe ciepłownie komunalne, a także transport – uzasadniał konieczność nowelizacji poseł PO Tadeusz Arkit.
Zgodnie z przyjętą nowelizacją w uchwale zostaną określone granice obszaru objętego ograniczeniami, rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych lub zakazanych oraz parametry techniczne dopuszczonych do stosowania instalacji i urządzeń.
Senat zaproponował m.in. upoważnienie sejmików województw, by w uchwałach mających na celu poprawę jakości powietrza mogły określać nie tylko parametry instalacji, lecz także zastosowanych w nich rozwiązań technicznych (np. filtrów). Tę poprawkę poprali posłowie.
Etap legislacyjny
Skierowano do podpisu prezydenta