Projekt Platformy Obywatelskiej wskazuje, że radni wojewódzcy mogą uchwałą wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń, w których następuje proces spalania. Będą więc mogli faktycznie decydować nie tylko o rodzaju paliwa, lecz także o instalacjach grzewczych. W dzisiejszej wersji przepisu jest mowa tylko o tym, że radni mogą określić rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania.
– Warto dać sejmikom większą elastyczność dotyczącą nie tylko rodzaju paliwa, lecz także parametrów instalacji, bo węgiel nie musi być tak szkodliwy, jeśli się go prawidłowo spala – tłumaczy poseł PO Tadeusz Arkit.