Dotychczasowe zasady wyliczania janosikowego przez województwa będą obowiązywały o rok dłużej. Wynika to z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podpisanej przez prezydenta RP
Samo janosikowe jest rodzajem systemu solidarnościowego, w ramach którego bogate samorządy przekazują biedniejszym część swoich dochodów. Największym płatnikiem jest województwo mazowieckie, dla którego jest to na tyle istotne obciążenie, że w ubiegłym roku na ten cel musiało zaciągać pożyczkę z budżetu. Przepisy zakwestionował 4 marca 2014 r. (sygn. akt K 13/11) Trybunał Konstytucyjny. Uznał wtedy, że nie gwarantują one bogatym województwom zachowania dochodów na realizację własnych zadań.
Wątpliwości TK miała rozwiać nowelizacja ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.), którą Sejm uchwalił w październiku 2014 r. Dzięki niej w bieżącym roku Mazowsze miało do zapłacenia 271 mln zł (o 213 mln mniej niż wynikałoby to z wcześniejszych regulacji).
Nowelizacja obowiązuje jednak tylko do końca 2015 r. Po tym dniu, jak przypomina w komunikacie Kancelaria Prezydenta, przewidywano wprowadzenie kompleksowego systemu korekcyjno-wyrównawczego dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Prace nad takim mechanizmem ciągle jednak nie zostały zakończone. To zaś groziło tym, że w 2016 r. brak byłoby podstawy prawnej do ustalania zarówno wpłat, jak i subwencji. W ten sposób wiele samorządów straciłoby istotną część swoich dochodów.
Takiemu niebezpieczeństwu zapobiegnie najnowsza nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 5 sierpnia 2015 r., która została podpisana przez prezydenta 27 sierpnia 2015 r. Dzięki niej dotychczasowe zasady wyliczania janosikowego obowiązywać będą o rok dłużej.
W praktyce oznacza to, że wpłat do budżetu nadal dokonywać będą tylko województwa, których wskaźnik W (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca) jest większy niż 125 proc. wskaźnika Ww (poziom dochodów podatkowych dla wszystkich województw). Kwota rocznej wpłaty tak jak obecnie nie będzie mogła przekroczyć poziomu 35 proc. dochodów podatkowych z poprzedniego roku. Nowelizacja umożliwia także obniżenie wpłat w niektórych sytuacjach i zmniejsza z 268 do 210 mln zł wysokość rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, remontu i utrzymania dróg wojewódzkich. ©?