Dopiero od 11 września 2015 r. ośrodki pomocy społecznej będą mogły wydawać decyzje w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych, mimo że mogłyby robić to już wcześniej.
Taka sytuacja jest związana z tym, że dopiero 27 sierpnia ogłoszone zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1238). Wprowadza ono wyższe kryteria dochodowe, które będą obowiązywały od 1 listopada, gdy zacznie się nowy okres wypłaty pomocy finansowej na dzieci. Zwiększone będą też kwoty części z przysługujących rodzicom świadczeń.
Gminy zwracają jednak uwagę, że rozporządzenie zostało opublikowane zbyt późno. Już od jutra rodzice mogą bowiem zacząć składać wnioski o zasiłki na dzieci, ale decyzje będą mogły zacząć wydawać od 11 września. Dopiero wtedy wypada 14-dniowy termin wejścia w życie nowych przepisów.
– Skomplikuje to nasze prace, bo czasem jesteśmy w stanie wydać decyzję z dnia na dzień, a będziemy musieli czekać – podkreśla Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Problem ten może dotyczyć zwłaszcza dużych ośrodków, gdzie w okresie przyjmowania wniosków składanych jest kilkadziesiąt formularzy dziennie.
– Brak podstawy prawnej powodował też, że na pytania rodziców związane ze świadczeniami nasi pracownicy mogli jedynie odpowiadać, że są plany podwyższenia kryteriów i zasiłków na dzieci – wskazuje Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
Gminy dopiero teraz mogły więc zamieścić na swoich stronach internetowych informacje o zmianach, chociaż niektóre z nich będą z tym czekać jeszcze do 11 września.
Ponadto wprowadzane rozporządzeniem zmiany będą wymagały aktualizacji oprogramowania, które jest wykorzystywane do wydawania decyzji. W zależności od tego, kiedy to nastąpi, mogą powstać kolejne opóźnienia.
– Problemów by nie było, gdyby rozporządzenie zostało ogłoszone do 15 sierpnia. Taki termin na jego wydanie wynika zresztą z ustawy o świadczeniach rodzinnych – zauważa Magdalena Rynkiewicz-Stępień.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie czeka na wejście w życie