Sprawa dotyczyła gminy miejskiej, która w 2013 r. zdecydowała się na przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w spółkę kapitałową. Nowy podmiot przejął wszelkie prawa i obowiązki starego. Przy czym zakład budżetowy przed zakończeniem działalności złożył zeznanie podatkowe CIT-8, w którym wykazał stratę. Gmina zapytała więc dyrektora katowickiej izby, czy nowa spółka, której będzie jedynym udziałowcem, może uwzględnić wynik finansowy swojego poprzednika przy ustalaniu podstawy opodatkowania za 2014 r.

Zdaniem gminy nie ma ku temu żadnych przeszkód. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 ustawy o CIT takiego prawa nie mają co do zasady tylko przekształcani przedsiębiorcy, którzy zmienili swoją formę prawną oraz przedsiębiorstwa państwowe przejmowane lub nabywane na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Takie wyjątki nie dotyczą jednak samorządowych zakładów budżetowych – zwróciła uwagę gmina.

Dyrektor izby był innego zdania. Przyznał wprawdzie, że istnieją w tym zakresie wątpliwości, ale jego zdaniem samorządowe zakłady budżetowe powinny być traktowane tak jak przedsiębiorcy. Są bowiem podmiotem szeregu praw i obowiązków na gruncie prawa podatkowego, administracyjnego, prawa pracy itp.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 sierpnia 2015 r. nr IBPB-1-2/4510-119/15/AnK