Senat poparł nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które umożliwi województwom zaplanowanie budżetu na przyszły rok. Regulacja czeka teraz na podpis prezydenta i przewiduje, że końca 2016 roku nadal będą obowiązywały dotychczasowe i jednocześnie tymczasowe przepisy regulujące kwestie Janosikowego w odniesieniu do województw.

Janusz Sepioł, przewodniczący senackiej komisji samorządu terytorialnego jest zdania, że wydłużenie obowiązywania o rok dotychczasowych przepisów jest wystarczającym czasem do przygotowania nowej, systemowej ustawy, dotyczącej nie tylko województw, ale również powiatów i gmin, którą zapowiadał rząd. Jak mówi, ta regulacja jest w zasadzie przygotowana i następny parlament będzie ją mógł bez trudu przyjąć.

"Rząd nie zdążył jedynie zakończyć całego procesu uzgodnień, nie chciano więc wprowadzać tej trudnej ustawy na czas przedwyborczy" - wyjaśnił senator.

Janosikowe to danina, którą bogatsze samorządy wpłacają do budżetu na rzecz biedniejszych. W 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotychczasowe przepisy dotyczące województw - w zakresie w którym nie gwarantują województwu zachowania istotnej części dochodów na realizację zadań własnych - są niezgodne z Ustawą Zasadniczą i nakazał ich zmianę.

W październiku 2014 roku uchwalono nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązuje ona wyłącznie do końca tego roku.